Telisol miljömedvetna med Telisol Outlet

Telisol miljömedvetna med Telisol Outlet

6 years ago 2 2129
Share

Telisol miljömedvetna med Telisol Outlet

Telisol miljö telekom telekombranscen omdöme kvalitetDet var faktiskt en aspekt som vi inte ens reflekterat över när Telisol startade Outleten, det är ju modernt att prata miljömedvetenhet och vi missade det. Självklart är det ju så att om samma telefon säljs minst 2 ggr så missbrukar vi inte vår miljö på samma sätt som vi annars hade gjort. Bra! På Telisol inser vi naturligtvis att många företag idag försörjer sig på just detta, att återanvända och sälja använda telefoner. Oavsett så tycker vi att det är kul att vi faktiskt hittat ytterligare en samhällsnytta med projektet.